0884 447 784
0878 710 963

office@apltd.eu
hrmbox@abv.bg

1756 София
бул. “Климент Охридски” №18

За нас

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ В ЩРИХИ

 • основана през 2010г. с амбицията да направи достъпни практиките на приложната психология за физически лица, частния бизнес и държавните институции;
 • предлага решения и технологии, които оказват положително влияние върху хора, процеси и структури;
 • провежда обучения насочени към подобряване на индивидуалната, фирмената и институционалната ефективност;
 • използва многократно доказали се методики и практики в процеса на работата с хиляди  физически лица и десетки компании и институции;
 • извършва експертни консултантски услуги с високо качество придобито от над 25 – годишен постоянно обновяван професионален опит и ноу-хау;
 • предлага индивидуални оферти, съобразени със специфичните изисквания на всеки възложител;
 • систематично актуализира съдържанието на професионалния си инструментариум;
 • извършва безплатни тестер-проби  за предварителна оценка на качеството на продуктите, които предлага;
 • разполага с асоциирани външни консултанти, които  се включват при необходимост в разширените изпълнителски екипи;
 • предоставя подробна допълнителна информация за всеки свой продукт или услуга;
 • базирана е в гр. София, с възможности за опериране на територията на цялата страна и извън Р България;

 

Гореща оферта !!!

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕСТОВЕ И ИНТЕРВЮТА!

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ извършва индивидуална подготовка на участници в конкурси при кандидатстване за работа, заемане на по-висока позиция, обучение и др. Подготовката активизира личностните потенциали и осигурява максимално добро представяне. Подходяща е при участие в:

- Приемни изпити в учебни заведения /частни училища, колежи и университети/;

- Конкурси в специализирани служби, агенции и институции;

- Подборни процедури в частни компании;

- Психологически изпити за водачи на МПС;

- Интервюта в посолства, имиграционни служби и др.

 

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПОДХОДЯЩ КОНСУЛТАНТ? 

Със сигурност, Вие имате отговор на този въпрос! Въпреки това, отделете няколко минути от ценното си време, за да се убедите, че сте на прав път.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ Ви предлага десет въпроса, чийто отговори според нас са в основата на универсален алгоритъм обосноваващ избора на всеки един консултант:

1. Защо Ви е необходим консултант?

а) Не знаете – не Ви достигат частни познания  б) Знаете, но Ви липсват специфични умения  в) Не сте сигурни – не желаете да грешите  г) Не можете – нямате необходимия инструментариум, технология и опит  д) Нямате време - искате да стане по-бързо  е) Просто не желаете да се занимавате лично Вие.

2. С кой е необходимо да съобразите избора си?

а) Собственикът б) Изпълнителният директор  в) Борда на директорите  г) Важен външен фактор  д) Единствено със себе си.

3. Какъв е принципният Ви подход при избор?

а) Традиционен – залагате на проверените и познати неща  б) Иновативен – търсите най-доброто и актуалното за момента  в) Спонтанен – както се случи  г) Систематичен – всеки път проучвате всички възможни опции.

4. Какъв резултат желаете да получите?

а) Субективно очаквания – потвърждаващ личното Ви мнение  б) Реалистичен – изведен от фактологията на реалността  в) Прогностичен – ориентиран към бъдещето  г) Максималистичен – 3 в 1.

5. Кои са основните критерии за избора Ви?

а) Цел  б) Цена  в) Качество  г) Време  д) Доверие  е) Гаранции  ж) Друго.

6. Как ранжирате по значимост основните критерии?

7. Кои са второстепенните критерии за избора Ви?

а) Сигурност  б) Компеттност  в) Надеждност  г) Лоялност  д) Коректност  е) Лична съпричастност  ж) Друго.

8. Как ранжирате по значимост второстепенните критерии?

9. Как откривате необходимият Ви консултант?

а) Препоръка от надежден приятел или партньор б) Реклама от СМИ в) Интернет; г) Разчитате на случайността д) По друг начин.

10. Какви са потенциалите на консултанта?

а) Релевантен опит  б) Наличие на база данни  в) Актуална информираност  г) Капацитет  д) Оперативност  е) Лична съпричастност  ж) Достъпност  з) Друго.